info@carnivalnews.net

Viihde- ja media-alan kasvu pysähtyi, mutta jatkuu jo vuonna 2021

Viihde- ja media-alan globaalin liikevaihdon ennustetaan laskevan 5,6 % eli yli 120 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, kertoo PwC:n Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024. Vuodelle 2021 kasvua ennustetaan kuitenkin 6,4 %. Suomessa alan liikevaihdon laskuksi ennustetaan viime vuodesta 7,9 %, mutta vuonna 2021 kasvun odotetaan olevan 6,1 %.

Globaalin taantuman keskellä vuonna 2020 nähdään PwC:n Outlookin 21-vuotisen historian rajuin pudotus viihde- ja media-alan liikevaihdossa: -5,6 % vuodesta 2019. Kun maailmantalous edellisen kerran supistui vuonna 2009, maailmanlaajuinen kulutus viihde- ja media-alalla laski vain 3,0 %.

COVID-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi PwC lykkäsi Outlookin julkaisua kesästä syksyyn pystyäkseen aidosti tarkastelemaan pandemian vaikutuksia viihde- ja media-alaan. Pandemia on nopeuttanut ja voimistanut kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia, edistänyt digitaalista murrosta ja saanut alalla aikaan käännekohtia, joita ei muuten olisi saavutettu vuosikausiin. 

Digitalisaatiota ovat tehostaneet etäisyyden pitäminen ja liikkumisrajoitukset. 

“Tämän seurauksena viihteen ja median maailmasta on vuonna 2020 tullut enemmän etäkäyttöön perustuva, virtuaalisempi, suoratoistetumpi, henkilökohtaisempi ja ainakin toistaiseksi kotikeskeisempi kuin kukaan olisi vuoden alussa osannut arvata”, PwC:n partneri Tuomas Törmänen toteaa.

Vaikka vuoden 2020 shokin jälkimainingit yhä ravistelevat maailmantaloutta, PwC:n ennuste osoittaa, että alan kasvun perussuunta on edelleen nousujohteinen. Viihde- ja media-alan liikevaihdoksi ennustetaan kuluvalle vuodelle globaalisti 2 019 miljardia dollaria (1 797 miljardia euroa). Kasvua vuodelle 2021 odotetaan 6,4 %. Viiden vuoden jaksolla 2019–2024 kokonaisliikevaihdon vuosittaisen keskimääräisen kasvun (CAGR) ennustetaan yltävän 2,8 %:iin eli vuonna 2024 liikevaihdon ennustetaan yltävän 2 460 miljardiin dollariin (2 189 miljardiin euroon). 

Suomessa viihde- ja media-alan liikevaihdoksi ennustetaan 5,9 miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa) vuodelle 2020. Alan kasvun odotetaan olevan 6,1 % vuonna 2021 ja vuosina 2019–2024 kokonaisliikevaihdon vuosittaisen keskimääräisen kasvun ennustetaan olevan 1,4 %. Vuonna 2024 liikevaihto olisi siis 6,8 miljardia dollaria (6,1 miljardia euroa).

Suoratoistopalvelujen kulta-aikaa

Kuten taloudessa yleensä, tämän hetken vaikeudet viihde- ja media-alalla eivät jakaudu tasaisesti alan sisällä. Tilanne on akuutein niillä segmenteillä, jotka COVID-19 kirjaimellisesti pysäytti, eli elävän musiikin, elokuvien ja messujen kaltaisissa tapahtumissa. 

Samaan aikaan pitkään jatkunut sanomalehtien siirtyminen painetusta digitaaliseen muotoon on ottanut useiden vuosien harppauksen eteenpäin. Tämä on muun muassa heikentänyt painettujen lehtien liikevaihtoa, jonka ennustetaan laskevan globaalisti 4,1 % vuoteen 2024 mennessä. Suomessa laskun povataan olevan 3,5 %. 

Vuonna 2023 aikakauslehdissä nähdään käännekohta, kun digitaalisen mainonnan liikevaihto ohittaa globaalisti painetun mainonnan liikevaihdon. 

Ihmisten pysytellessä kotona over-the-top (OTT) -palveluiden eli suoratoistopalveluiden  liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti huikeat 26 % vuonna 2020. Vahva kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, ja liikevaihto lähes kaksinkertaistuu vuoden 2019 46,4 miljardista dollarista 86,8 miljardiin dollariin vuonna 2024. Suomessa ennuste suoratoistopalveluiden tämänvuotiselle kasvulle on 15 % vuoden 2019 168 miljoonasta dollarista (150 miljoonasta eurosta) ja niiden liikevaihdon ennustetaan olevan 262 miljoonaa dollaria (233 miljoonaa euroa) vuonna 2024.

Disney+-suoratoistopalvelun avaaminen loppuvuodesta 2019 ei olisi voinut osua sopivampaan aikaan: elokuuhun 2020 mennessä Disney+ oli saanut 60,5 miljoonaa maksavaa tilaajaa, kun sen tilaajamäärän odotettiin olevan 60–90 miljoonaa vasta vuoteen 2024 mennessä. 

Suoratoiston kasvu huomioon ottaen ei ole yllätys, että globaali datan kulutus on niin ikään hyötynyt pandemian aiheuttamasta digitalisaation kiihtymisestä. Kasvua arvioidaan tulevan jopa 33,8 % vuonna 2020, ja määrän ennustetaan kasvavan 2,5-kertaiseksi vuoteen 2024 mennessä.

Kun verrataan älypuhelimella kulutettavan datan määrää verrattuna kiinteään laajakaistaan, nähdään, että älypuhelin saavutti hienoisen johtoaseman jo vuonna 2019. Nyt se on kuitenkin nousemassa ensisijaiseksi yksittäiseksi laitteeksi, jolla kuluttajat käyttävät internetiä ympäri maailmaa. Vuonna 2024 mobiilidatan määrän ennustetaan olevan noin 50 % korkeampi kuin laajakaistadatan.

Kiinteästä laajakaistasta tulevan liikevaihdon ennustetaan Suomessa kasvavan 1,5 % 293 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä. Mobiilidatan käytön kasvu pohjustaa mobiililaajakaistan liikevaihdon kasvua: vuoteen 2024 mennessä sen liikevaihdon ennustetaan Suomessa kasvavan 8,4 %:lla 1 miljardiin euroon.

Nettipelaaminen 2023

Tulevaisuudessa pelaaminen siirtyy entistä enemmän mobiiliin. Mobiilikasinot ovat olleet jo kauan todellisuutta, ja mikäs ihme pelaamisen lisääntymisen on, kun se pelikone on koko ajan mukana ja aikaakin on koko ajan pelaamiselle enemmän. Nettikasinot ja Suomi ovat tulevaisuudessa mielenkiintoisen muutoksen edessä, sikäli mikäli kun on Veikkausta ja nykyistä politiikkaa kuunteleminen – Suomea ollaankin sittenkin viemässä kohti lisenssijärjestelmää – mutta toteutuuko se 2025 vai ei?

Netin rahapelit eivät tule katoamaan, ja sen ovat tajunneet nyt myös lainsäätäjät ja muutoksia on mitä varmemmin tulossa – osansa on tietenkin kevään eduskuntavaaleilla, mutta kerrankun rattaat saadaan liikkeelle, tullee Suomi saamaan sen, mikä muilla EU-jäsenvaltioilla jo on.

Vastaa